Monday, December 29, 2008

Iman Kukuh

Yang paling kukuh keimanan ialah :-

  1. berkawan kerana Allah,
  2. bermusuhan kerana Allah,
  3. bercinta kerana Allah dan
  4. membenci kerana Allah

(Hadis Riwayat Tabarani dari Ibnu Abbas r.a)

No comments: